Telefonszámunk
E-mail címünk
Közösségeink

Egészségügy ágazat

#gyógyítás #egészségügy #segítsazembereken #precizitás  #szervezőkészség #döntésképesség #konfliktusmegoldókészség #gyakorlatiasfeladatértelmezés #rendszerezőképesség #problémamegoldás #intenzívmunkavégzés .Szeretnéd egy nap te is erősíteni az egészségügyi dolgozók körét, segíteni az embereken, akár életeket menteni? Mindig is vonzott a fehér köpeny? Mindannyiunknak szüksége van hétköznapi hősökre!

Ösztöndíjat kapsz, amint elkezded a szakmát tanulni. 8 általános kell hozzá. Nem kell fizetned semmit, hogy szakmát tanulj. Pályázhattok az Útravalóra is. 

Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
OM:031238 Ny.sz.: 00001/2012-014
Középszintű szakképesítés | Egészségügy szakmacsoport | OKJ:
Egészségügy ágazat képzés az alábbi formában indul Kisvárdán:
8. osztály elvégzésére épülő TECHNIKUM NAPPALIN
Képzési forma: Nappali | Induló évfolyam: 09 | A képzés INGYENES!
REGISZTRÁCIÓ
2 000.-Ft
KÉPZÉS
0.-Ft
VIZSGA
0.-Ft
ÖSSSZESEN
2 000.-Ft
Időtartam: 60 hónap
Kezdés: 2021-09-01 Idegen nyelv: Angol (az oktatás magyar nyelven folyik)
CSOPORT AZONOSÍTÓ: 09/KG-N/2021
Választható kimenetek: Gyakorló Ápoló okj:509130304

A technikum 9. évfolyamára jelentkezhetnek azok a tanulók, akik általános iskolai tanulmányaikat sikeresen befejezték, és 5 év alatt érettségit és technikumi oklevelet szerez. A 8. évfolyamra épülő képzéseinkre felvételi vizsga nincs. A jelentkezés az általános iskolai jelentkezési lapokon, a felvétel az év végi eredmények alapján történik. A technikum a minőségi szakmai oktatás helyszíne. A megszerezhető technikus szakképzettség középvezetői szintű ismeretek biztosít, az ötéves képzés egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. Matematikából, magyarból, történelemből és egy idegen nyelvből ugyanazt a tananyagtartalmat, ugyanolyan óraszámban kell elsajátítanod, mint a gimnáziumban. Ezekből a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás. A technikumban érettségizőnek nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani, mivel a szakmai vizsga beszámít az érettségi tantárgyai közé. Az öt év elvégzése után egyszerre kapod kézbe az érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet, és még a nyelvvizsga megszerzésére is lehetőséged van. A technikumban végzettek jelentős előnyt élvezhetnek majd a felsőoktatási felvételinél, a szakirányú továbbtanulásnál.

Jelentkezéshez szükséges: 8 általános iskolai végzettségre épülő képzés,Orvosegészségügyi alkalmassági vizsgálat
Megjegyzés: Az iskola a tanulóknak díjmentesen biztosít gyakorlati helyet kiválóan felszerelt tanműhelyben! Külföldi munkavállaláshoz Europass bizonyítvány igényelhető.
Képzés célja: Az egészségügyi ágazat az egészségügyi szakmák gyakorlására készíti fel a leendő szakembereket, akik a betegápolás és gondozás, a különböző diagnosztikai és terápiás területeken végzik munkájukat. Tevékenységüket team tagjaként gyakorolják, hiszen együtt, egymás munkáját támogatva lehetnek eredményesek a gyógyító tevékenységben. A team tagjai orvosok, gyógytornászok, pszichológusok és a középfokú szakképzettségű szakemberek. Az ágazatban végzettek feladata az egyes korosztályok egészségének megőrzése, betegségének megelőzése, betegek, sérültek ellátása, ápolása, gondozása, a betegek felépülésének támogatása. A képzés során az ápolás, az asszisztencia, az egészségügyi laboratóriumi munka és a rehabilitáció területeivel ismerkedhetnek meg a fiatalok. Duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon - kórházak-ban, klinikákon, rendelőintézetekben, rehabilitációs intézettekben, illetve a mentőszolgálatnál - sajátíthatják el a magas szintű szakmai ismereteket. A felnőtté válás során meghatározóvá válik a segítő szemlélet és a felelősségvállalás egészséges, illetve beteg embertársainkért. Az egészségügyi technikumi képzés a közismereti tartalmak mellett 10 szakképesítés területen 40 szakmairányban kínál lehetőséget a szakképzettség megszerzésére. A szakképzés új struktúrájából adódóan a tanulóknak csak 16 éves korukban kell szakmát, majd 17 éves korukban szakmairányt választani. Az egészségügyi ellátás, hivatás. Az ágazat szakképesítéseinek jelentős része hiányszakma, mely mindig biztos elhelyezkedési lehetőséget kínált az egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők számára. VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK ÉS SZAKMAIRÁNYOK 5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN Gyakorló ápoló: Egészségügy ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Felnőttbeteg-ápoló szakmairány, Csecsemő- és gyermekápoló szakmairány, Mentőápoló szakmairány. A csecsemő- és gyermekápoló a csecsemők és gyermekek ápolásában és gondozásában, a szülők megnyugtatásában közreműködik, az egyik legszebb hivatás. Feladatához tartozik kis betegeinek felkészítése a vizsgálatokra és beavatkozásokra, valamint a segítségnyújtás az orvos munkájához. A felnőttbeteg-ápoló részt vesz az ápolási tevékenységben gyógyító folyamatokban, betegoktatást végez, lelki támogatást nyújt. A Mentőápoló a sürgősségi betegellátás területén a betegek mentésében és sürgősségi ellátásban vesz részt. A beteg, illetve a sérült megtalálási helyén vagy szállítása közben sürgősségi ellátást végez, közreműködik. Irányító csoport tagjaként a segélyhívószámon érkező bejelentéseket fogadja és koordinálja. Kompetenciaelvárás: Precizitás, állóképesség, szervezőkészség, döntésképesség, konfliktusmegoldó készség, információgyűjtés, gyakorlatias feladatértelmezés, rendszerező képesség, problémaelemzés, problémamegoldás, hibaelhárítás, intenzív munkavégzés.
Miért jelentkezz hozzánk: Gazdag tanórán kívüli programokon lehet részt venni. Az iskolán belül továbbtanulási lehetőség van esti képzéseken. Egyetemi jelentkezéshez 32 pontot jelent az OKJ bizonyítvány. Dinamikusan fejlődik az iskola, tanáraink korszerű oktatástechnikai eszközökkel tanítanak. Jelentkezés határideje: A jelentkezőket jelentkezés sorrendjében vesszük fel iskolánkba, az osztály maximális létszámának eléréséig vagy tárgyév augusztus 31. napjáig. Jelentkezés feltételei: Regisztrációs díj befizetése, jelentkezési lap kitöltése a Felvételi irodában. Az egyes szakképesítéseknél megjelölt jelentkezési feltételek megléte, az előképzettséget igazoló dokumentumok, és személyi okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, taj-kártya, oktatási azonosító igazolvány) eredeti és másolati példányainak bemutatása. Jelentkezés módja: Jelentkezést csak az általános iskolán keresztül vagy személyesen fogadunk el. Felvétel, beiratkozás: A felvétel a jelentkezések sorrendjében, illetve tanulmányi eredmény alapján történik. Felvett tanulóinkat levélben és/vagy telefonon értesítjük a beiratkozás időpontjáról. Egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat szükséges, melyet az iskolaorvos végez. Érettségi vizsga: Eredményesen vizsgázó tanulóink érettségi bizonyítványt kapnak. Szakmai vizsga szakképesítés: 12. évfolyamon érettségi végzettséghez kötött szakképzési ágazatnak megfelelő mellék-szakképesítés szerezhető. 13. évfolyamon eredményesen vizsgázó tanulóink az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti, államilag elismert országos érvényű szakképesítő bizonyítványt kapnak. A sikeres vizsgát tett tanulók szakképesítő bizonyítványukkal az ágazati minisztériumok rendeleteiben meghatározott munkaköröket tölthetik be. Ezeket az egyes szakképesítéseknél külön jelöljük. Gyakorlat: A gyakorlati oktatás az iskoláink tanműhelyében, külön térítés nélkül történik! Nappali tagozaton tanuló diák jogosult: családi pótlék, árvasági segély, diákigazolvány, ingyenes orvosi ellátás igénybevételére. Oktatás időpontjai: heti öt alkalommal, általában délelőtt. Regisztrációs díj: Jelentkezéskor fizetendő. A regisztrációs díjat a jelentkezés visszavonása esetén nem áll módunkban visszafizetni! Ha a képzés indulása bármely okból meghiúsul, úgy visszatérítjük a regisztrációs díjat.  Ösztöndíj lehetőség: A szakképzésben résztvevők ösztöndíjat kaphatnak, amelyek mértéke a tanulmányi eredményétől függ.   TANDÍJ: NINCS! Vizsga díj: NINCS!
Menü