Telefonszámunk
E-mail címünk
Közösségeink

Általános Ápoló

#egészségügy #segítőkészség #életmentés #keresettszakma #ápolás #gondoskodás #karrier 


Ápolónak lenni nem csak egy foglalkozás, hanem az egyik legszebb, de legnehezebb hivatás. Az ápolók alkotják az egészségügyi dolgozók legnépesebb csoportját és kiemelt szerepet töltenek be a betegek ellátásában. Az ápolói szakma sokszínű, összetett. Te döntheted el, hogy Hozzád melyik terület áll közel, hol szeretnéd kamatoztatni tudásodat. Magyarországon állandóan hiány van a szakképzett ápolókból, így a képzés elvégzésével könnyen eltudsz helyezkedni.

Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
OM:031238 Ny.sz.: 00001/2012-014
Középszintű szakképesítés | Egészségügy szakmacsoport | OKJ: 509130301
Általános Ápoló képzés az alábbi formában indul Nyíregyházán:
Érettségire épülő képzés 15. évfolyamra jelentkezőknek ESTIN
Képzési forma: Esti | Induló évfolyam: 15 | A képzés INGYENES!
REGISZTRÁCIÓ
2 000.-Ft
KÉPZÉS
0.-Ft
VIZSGA
0.-Ft
ÖSSSZESEN
2 000.-Ft
Időtartam: 36 hónap
Kezdés: 2021-09-01 Idegen nyelv: Angol (az oktatás magyar nyelven folyik)
CSOPORT AZONOSÍTÓ: 15/NA-E/2021

A 15. évfolyamra jelentkezhetnek azok a tanulók, akik a belépéshez szükséges szakképesítéssel rendelkeznek. Az 1 éves képzéseinkre felvételi vizsga nincs. A jelentkezés az iskola felvételi irodájában jelentkezési lapokon a jelentkezés sorrendje alapján történik. A szakmai képzésben szakmától függően egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat szükséges, melyet az iskolaorvos végez.

Jelentkezéshez szükséges: Érettségire épülő képzés,Szakirányú előképzettség,Orvosegészségügyi alkalmassági vizsgálat
Képzés célja: Az általános ápoló szakon végzett hallgató képes legyen egyénre szabott ápolási tervet készíteni, annak részeként ápolási diagnózis felállítására, ápolási folyamat koordinálására, a befejezett ápolói végzettséggel nem rendelkező szakemberek munkájának irányítására. Képes legyen betegmonitorozásra, orvosi indikáció alapján gyógyszerelő tevékenység ellátására (intravénás injekciózás, infúziós terápia, stb.), egyes további invazív beavatkozásokkal kapcsolatos ápolói feladatokat lát el (pl.: gyomorszonda levezetés/gondozás, invazív betegmonitorozás, centrál véna/artériás kanül, egyéb kanül használata/gondozása; férfi és nő katéterezése és a katéter gondozása, légúti váladék mobilizálása/eltávolítása); oxigénterápia alkalmazása (alacsony és magas áramlási rendszerek); ellátja a táplálásterápia ápolói feladatait, ellátja a transzfúziós terápia körüli ápolói feladatokat, képes a korszerű sebkezelés kivitelezésére. A fájdalom felmérését végezze el, közreműködjön a speciális fájdalomcsillapításban (eda, pca); artéria kanülálásnál/punkcióknál/egyéb diagnosztikai és terápiás beavatkozásoknál előkészít és asszisztál, gyermek szakápolást végezzen, ismerjen fel nem várt eseményeket , működjön közre azok elhárításában és képes legyen haldokló beteg ápolására és halott ellátásra.
 Miért jelentkezz hozzánk: Gazdag tanórán kívüli programokon lehet részt venni. Az iskolán belül továbbtanulási lehetőség van esti képzéseken. Egyetemi jelentkezéshez 32 pontot jelent az OKJ bizonyítvány. Dinamikusan fejlődik az iskola, tanáraink korszerű oktatástechnikai eszközökkel tanítanak. Jelentkezés határideje: A jelentkezőket jelentkezés sorrendjében vesszük fel iskolánkba, az osztály maximális létszámának eléréséig vagy tárgyév augusztus 31. napjáig. Jelentkezés feltételei: Regisztrációs díj befizetése, jelentkezési lap kitöltése a Felvételi irodában. Az egyes szakképesítéseknél megjelölt jelentkezési feltételek megléte, az előképzettséget igazoló dokumentumok, és személyi okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, taj-kártya, oktatási azonosító igazolvány) eredeti és másolati példányainak bemutatása. Jelentkezés módja: Jelentkezést  személyesen fogadunk el. Felvétel, beiratkozás: A felvétel a jelentkezések sorrendjében. Felvett tanulóinkat levélben és/vagy telefonon értesítjük a beiratkozás időpontjáról. Gyakorlat: A gyakorlati oktatás az iskoláink tanműhelyében, külön térítés nélkül történik!  Esti tagozatra jelentkezhet: Esti tagozaton felső korhatár nélkül végezheti, folytathatja középiskolai tanulmányait minden olyan érettségizni vagy szakképesítést szerezni szándékozó tanuló, aki már nem tanköteles. A tanulmányok ideje alatt jogosult: családi pótlékra, diákigazolványra. A jogszabályi változásoknak köszönhetően a második szakképesítés megszerzése is ingyenes (esti tagozaton)! Oktatás időpontjai: heti három alkalommal, általában délután. Regisztrációs díj: Jelentkezéskor fizetendő. A regisztrációs díjat a jelentkezés visszavonása esetén nem áll módunkban visszafizetni! Ha a képzés indulása bármely okból meghiúsul, úgy visszatérítjük a regisztrációs díjat. TANDÍJ: NINCS! *Amennyiben a jelentkező legfeljebb egy iskolarendszerben szerzett, állam által finanszírozott szakképesítéssel rendelkezik. Vizsga díj: NINCS!
Menü