Na ki van a „Házban”? Bazilos pénzügyesek a „Házban”!

Az idei évben október 27.-én került megrendezésre a Parlamentben a 80. Demokrácia játék nevezetű program. A játékban négy középiskola tanulói vettek részt, akik saját pártot alakítva próbálták az online térben történő gyermekkori bántalmazás visszaszorításáról szóló törvényjavaslathoz megszavaztatni saját módosítási javaslataikat.

Iskolánk tanulói közül Tóth Gréta, Orosz Tímea, Lakatos Barbara, Zilahi Dávid, Homonnai Máté, Somogyi Eszter, Szabó Petra, Török Bálint, Pósán Ádám, Antal Orsolya, Jankó Ivett, Czakó Dominika, Boros Nikolett, Nagy Nikoletta, Fekete Elizabet, Szathmári Szilveszter, Kovács Petra, Csecsődi Roxána, Andorkó Anna, Nagy Viktória képviseletével alakult meg a Téli Menedék Fórum, mint a négy párt egyike. Csapatunk segítő tanárai voltak Fedor Lászlóné, Fedor Kitti, Koczák László, Nagyné Sónyák Ildikó és Csillag Anikó.

A nap folyamán először a Plenáris ülésre került sor, ahol a vezérszónokok felszólalását követően, egy általános vita keretében igyekeztek a pártok képviselői meggyőzni egymást saját álláspontjukról. Ennek lezárultával az Igazságügyi, Népjóléti, Kulturális és Gazdasági bizottságokon belül folytatódott a vita. Később egy közös étkezés után minden párt külön frakcióüléseket tartott, ahol többek között megbeszélték az addigi fejleményeket, illetve egyeztették további terveiket. Ezt követte a Törvényalkotási bizottság ülése, ahol már csak a TAB tagok szólalhattak fel, hogy a törvényjavaslat végső módosításait megtárgyalják, majd egy utolsó plenáris ülés során megtörtént az összegző jelentés kihirdetése és a végső szavazás. 
A programot egy sajtótájékoztató és közös kép készítése zárta.

A Demokrácia játék ez alkalommal is széleskörű betekintés nyújtott a törvényalkotás folyamatába, és érdekes csapatépítő programként szolgált a résztvevő diákoknak. Köszönjük az iskolának, hogy biztosította a lehetőséget, hogy részt vehessünk a Demokrácia játékon.

Antal Orsolya

Tags: , ,
Menü