1. Kezdőlap
  2. Információk
  3. Bemutatkozás

Bemutatkozás

Bemutatkozik a Szent Bazil Görögkatolikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola
Ellátott feladatok: szakközépiskolai, szakgimnáziumi feladatok nappali rendszerű iskolai oktatás és felnőttoktatás keretében
Fenntartó típusa: Egyházi
Igazgató: Meskó Marianna marica.mesko@gmail.com
Gazdasági vezető: Karasz Ilona iroda.gazdasagi@szentbazil.com

OM azonosító: 910026
Adószám: 19366401-2-09
Bankszámlaszám: 10702064-74520387-51100005
e-mail: info@felveteliiroda.hu
weboldal: https://szentbazilszakkepzo.hu
Levelezési cím: Szent Bazil Görögkatolikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola 4025 Debrecen Postakert u. 2.

Felkészült pedagógusok, kimagasló eredmények:  Az intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező, felkészült, a változások, a változtatás, az innovatív pedagógiai módszerek és a befogadó szemlélet alkalmazása iránt elkötelezett pedagógusok és egyéb szakemberek dolgoznak. Munkánk eredményességét a tanulólétszám dinamikus emelkedése mellett a különböző területi, regionális és országos közismereti és szakmai versenyeken elért kimagasló eredmények is mutatják.

Pedagógiai célok, gyakorlat, eredmények: Az intézmény alapítása óta a képességkibontakoztatás és tehetséggondozás pedagógiai alapelvei szerint működik. A mindennapi gyakorlatban jelentős szerepet tulajdonítunk a tanulásban, a személyiségformálásban az önálló alkotómunkára nevelésnek, a tehetségek felismerésének és kibontakoztatásának, valamint a kis lépésekkel haladók hátránycsökkentésének.
Munkánk során figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy tanulóink jelentős része a mihamarabbi munkába állás vagy gyengébb tanulmányi eredménye alapján jelentkezik szakképzéseinkre. Így a lehetőségek, alkalmak, technikák és eszközök széles tárházát kell mozgósítanunk céljaink megvalósítása érdekében.
Felkészült oktatók, kiváló oktatási infrastruktúra, gazdag iskolai és iskolán kívüli szakmai és szabadidős programkínálat, ösztöndíj- és pályázati lehetőségek állnak tanulóink rendelkezésére. Munkánk eredményességét a különböző területi, regionális és országos közismereti és szakmai versenyeken elért kimagasló eredmények is mutatják.

8. osztály elvégzésére épülő képzéseink: A szakközépiskola 9. évfolyamára jelentkezhetnek azok a tanulók, akik általános iskolai tanulmányaikat sikeresen befejezték, és 3 év alatt szakmát szeretnének szerezni. A képzésben résztvevők tanulmányaik 2/3 részében szakmai elméletet és gyakorlatot, 1/3 részében pedig a közismereti tárgyakat tanulnak. A szakgimnázium 9. évfolyamára jelentkezhetnek azok a tanulók, akik általános iskolai tanulmányaikat sikeresen befejezték, és 4 év alatt szakérettségit, egy plusz év elvégése után pedig OKJ-s szakképesítést szereznének. A 8. évfolyamra épülő képzéseinkre felvételi vizsga nincs. A jelentkezés az általános iskolai jelentkezési lapokon, a felvétel az év végi eredmények alapján történik. A szakmai képzésben szakmától függően egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat szükséges, melyet az iskolaorvos végez.

10. osztály elvégzésére épülő képzéseink: A szakközépiskola 11. szakképző évfolyamára jelentkezhetnek azok a tanulók, akik befejezett 10. osztállyal vagy érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek, és 2 év alatt szakmát szeretnének szerezni. A közismereti oktatás nélküli 2 évfolyamos képzés esetén a képzésben résztvevők szakmai elméleti és szakmai gyakorlati ismereteket sajátítanak el. A 10 évfolyamra épülő 2 éves képzéseinkre felvételi vizsga nincs. A jelentkezés az iskola felvételi irodájában jelentkezési lapokon a jelentkezés sorrendje alapján történik. A szakmai képzésben szakmától függően egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat szükséges, melyet az iskolaorvos végez.

Érettségire felkészítő képzéseink:  Az érettségire felkészítő képzésre bárki jelentkezhet, aki 8 osztályos végzettséggel rendelkezik és már nem tanköteles. A képzés időtartama 1–3 év. A képzés költsége egy tanévre mindössze 16.000 Ft. A jelentkezés az iskola felvételi irodájában jelentkezési lapokon a jelentkezés sorrendje alapján történik.

Érettségire épülő képzéseink: A 13. évfolyamra jelentkezhetnek azok a tanulók, akik érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek, és 2 éves szakképzés esetében piacképes szakmát szeretnének szerezni. Az érettségire épülő 2 éves képzéseinkre felvételi vizsga nincs. A jelentkezés az iskola felvételi irodájában jelentkezési lapokon a jelentkezés sorrendje alapján történik. A szakmai képzésben szakmától függően egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat szükséges, melyet az iskolaorvos végez.

Céljaink, további tervek: Iskolánk célja, hogy tanulóink az iskolai közösség aktív tagjaiként éljenek és tevékenykedjenek, az iskola ne csak a formális együttműködés kereteit biztosítsa, hanem teret adjon az iskolán túlmutató kezdeményezések számára is. Ennek megfelelően diákjaink minden évben tanulmányi kirándulásokon, üzemlátogatásokon, műhelybemutatókon vesznek részt. Tanulóink számára házi versenyt (Telegdi Kupa), iskolanapot, pályaorientációs, álláskeresési programokat, tréningeket szervezünk. A szociális kompetenciák fejlesztése érdekében az iskola – a tanulók bevonásával – a nagycsaládosok, idősek, gondozottak, szociálisan rászorulók, illetve az állatmenhelyek segítését célzó programokat valósít meg.
Az évek során folyamatosan és sikeresen alkalmazkodtunk a változó gazdasági-társadalmi, illetve jogszabályi környezethez, így téve eleget a közneveléssel és szakképzéssel szemben támasztott sokrétű követelményeknek, diákjaink és családjaik, valamint a munkaerőpiac elvárásainak.

A 2012-es évben sikerrel pályáztunk: a TÁMOP-2.2.5. A-12. Szakképző intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésre, a TÁMOP-3.1.4-12/2. Innovatív iskolák fejlesztése, továbbá a TÁMOP-3.3.10-A-12. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása c. pályázati felhívása kapcsán.

Továbbra is legfőbb prioritásunk a térség iskolás, valamint felnőtt korú lakosságának szakmához juttatásán túl olyan képességek és készségek átadása, amelyek révén – a munkaerőpiac keresleti oldalához is igazodva – a területi és társadalmi egyenlőtlenségek enyhíthetők.

További információk: A 2 évfolyamos, közismereti tartalom nélküli szakképzéseinket nappali és esti tagozaton is megszervezzük. Fontos változás 2015. szeptember 1-jétől: a felnőttoktatás nappali munkarendjén tanulhat bárki, korhatártól függetlenül, aki nem rendelkezik iskolarendszerben szerzett szakképesítéssel.

Menü