Telefonszámunk
E-mail címünk
Közösségeink

Érettségire felkészítő

Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
OM:031238 Ny.sz.: 00001/2012-014
Érettségire felkészítő képzés az alábbi formában indul Kisvárdán:
Érettségire felkészítő képzés OKJ bizonyítvánnyal vagy 9. osztállyal rendelkezőknek ESTIN
Képzési forma: Esti | Induló évfolyam: 10 | A képzés INGYENES!
REGISZTRÁCIÓ
4 000.-Ft
KÉPZÉS
0.-Ft
VIZSGA
0.-Ft
ÖSSSZESEN
4 000.-Ft
Időtartam: 36 hónap óraszám:1224 óra elmélet Intenzitás: heti 3 nap | hetente 18 óra elmélet
Kezdés: 2021-09-01 Idegen nyelv: Angol (az oktatás magyar nyelven folyik)
CSOPORT AZONOSÍTÓ: 10/KT-E/2021

A szakközépiskola 10. évfolyamára jelentkezhetnek azok a tanulók, akik iskolarendszerben szerzett OKJ bizonyítvánnyal vagy 9. osztállyal rendelkeznek, és 3 év alatt érettségi vizsgát szeretnének szerezni.

Jelentkezéshez szükséges: OKJ bizonyítvány
Vizsga részei: Magyar nyelv és irodalom Matematika Történelem Angol
Megjegyzés: A négy kötelező érettségi tárgyból kell vizsgát tenni, az ötödik vizsgatárgy szabadon választható. Tanulóink az érettségi megszerzése után, érettségire épülő tecnikum évfolyamainkon is tovább tanulhatnak.
Képzés célja: Az érettségi megszerzése, mely feljogosít felsőoktatási intézményekbe való jelentkezésre, illetve az érettségire épülő szakképző évfolyamok megkezdésére.
Miért jelentkezz hozzánk: Gazdag tanórán kívüli programokon lehet részt venni. Az iskolán belül továbbtanulási lehetőség van esti képzéseken. Dinamikusan fejlődik az iskola, tanáraink korszerű oktatástechnikai eszközökkel tanítanak. Jelentkezés határideje: A jelentkezőket jelentkezés sorrendjében vesszük fel iskolánkba, az osztály maximális létszámának eléréséig vagy tárgyév augusztus 31. napjáig. Jelentkezés feltételei: Regisztrációs díj befizetése, jelentkezési lap kitöltése a Felvételi irodában. Az egyes szakképesítéseknél megjelölt jelentkezési feltételek megléte, az előképzettséget igazoló dokumentumok, és személyi okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, taj-kártya, oktatási azonosító igazolvány) eredeti és másolati példányainak bemutatása. Jelentkezés módja: Jelentkezést csak  személyesen fogadunk el. Felvétel, beiratkozás: A felvétel a jelentkezések sorrendjében történik. Felvett tanulóinkat levélben és/vagy telefonon értesítjük a beiratkozás időpontjáról.  Érettségi vizsga: Eredményesen vizsgázó tanulóink érettségi bizonyítványt kapnak. Nappali tagozatra jelentkezhet: Még nem rendelkezik iskolarendszerben szerzett, állam által finanszírozott szakképesítéssel. A tanuló attól az évtől kezdődően, amikor a 25. életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet.  Nappali tagozaton tanuló diák jogosult: családi pótlék, árvasági segély, diákigazolvány, ingyenes orvosi ellátás igénybevételére. Oktatás időpontjai: heti öt alkalommal, általában délelőtt. Esti tagozatra jelentkezhet: Esti tagozaton felső korhatár nélkül végezheti, folytathatja középiskolai tanulmányait minden olyan érettségizni vagy szakképesítést szerezni szándékozó tanuló, aki már nem tanköteles. A tanulmányok ideje alatt jogosult: családi pótlékra, diákigazolványra. A jogszabályi változásoknak köszönhetően a második szakképesítés megszerzése is ingyenes (esti tagozaton)!  Esti tagozaton tanuló diák jogosult: diákigazolvány igényelhető. Oktatás időpontjai: heti három alkalommal, általában délután. Regisztrációs díj: Jelentkezéskor fizetendő. A regisztrációs díjat a jelentkezés visszavonása esetén nem áll módunkban visszafizetni! Ha a képzés indulása bármely okból meghiúsul, úgy visszatérítjük a regisztrációs díjat. TANDÍJ: NINCS! Vizsga díj: NINCS!
Menü