Gyorsírni (is) tanulnak az Irodai titkárok Kisvárdán a Szent Bazilban

A kisvárdai Szent Bazil Görögkatolikus Középiskola Irodai titkár szakos tanulói a képzés keretein belül írni is tanulnak. Pontosabban GYORSÍRNI is tanulnak.

A gyorsírás lényege abban áll, hogy a beszédet, miközben elhangzik, egyidejűleg rögzíteni lehessen. Emellett használható gondolataink gyors rögzítésére, de akár titkosírásként is. Tanulásához gyorsírófüzetre és puha ceruzákra van szükség.

A gyorsírás írásmódjai sok tekintetben eltérnek a folyóírásétól: a betűi egyszerűbbek, különleges jelölésmódokat és rövidítéseket alkalmaz. Gyorsírás közben nagyon fontos a pontos vonalvezetés, a lendületes írásmód és a könnyed ceruzafogás. A 13.-osok az első órákon a füzet vonalazásával ismerkednek, majd különböző elemek (egyenes, kampó, hurok, kör) írását gyakorolgatják. Ezt követően a mássalhangzójelek első csoportjában a b, m, t, l betűk alakját tanulják meg, illetve az e és az a magánhangzók jelölését a szó belsejében. Aztán így haladnak tovább lépésről lépésre, jelekről jelekre.

Csakhamar sikerélményük lesz az egyszerűbb szavak, mondatok gyorsírással történő rögzítésekor, az átíráskor. A 14. évfolyamosok már jócskán túlhaladtak a különböző jelek és jelölési módok tanulásán. Ők a Gyorsírás gyakorlata órákon főként írássebesség-fokozást, sztenogramolvasási gyakorlatokat végeznek, gépi áttételt készítenek a gyorsírással készült jegyzetelésről, illetve újabb rövidítésekkel gazdagítják a már meglévő repertoárt.

A gyorsíráson kívül a tízujjas vakírást is elsajátítják tanulóink a képzés során, emellett rendezvény- és programszervezési, titkári ügyintézési, levelezési és még sok egyéb hasznos ismeretre is szert tesznek. Tehát minden olyan tudásra, amely alkalmassá teszi őket a munkaerőpiacon való sikeres helytállásra.

Oroszné Radóczi Erika, osztályfőnök, szaktanár

Néhány kép a képzésről itt: https://bit.ly/2vSz6Uq

Tags: , ,
Menü