Gyakorló Ápoló

#egészségügy #segítőkészség #életmentés #keresettszakma #ápolás #gondoskodás #karrier 

Ápolónak lenni nem csak egy foglalkozás, hanem az egyik legszebb, de legnehezebb hivatás. Az ápolók alkotják az egészségügyi dolgozók legnépesebb csoportját és kiemelt szerepet töltenek be a betegek ellátásában. Az ápolói szakma sokszínű, összetett. Te döntheted el, hogy Hozzád melyik terület áll közel, hol szeretnéd kamatoztatni tudásodat. Magyarországon állandóan hiány van a szakképzett ápolókból, így a képzés elvégzésével könnyen eltudsz helyezkedni.

Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
OM:031238 Ny.sz.: 00001/2012-014
Középszintű szakképesítés | Egészségügy szakmacsoport | OKJ: 509130304
Gyakorló Ápoló képzés az alábbi formában indul Kisvárdán:
Érettségire épülő képzés 13. évfolyamra jelentkezőknek ESTIN
Képzési forma: Esti | Induló évfolyam: 13 | A képzés INGYENES!
REGISZTRÁCIÓ
4 000.-Ft
KÉPZÉS
0.-Ft
VIZSGA
0.-Ft
ÖSSSZESEN
4 000.-Ft
Időtartam: 24 hónap Intenzitás: heti 3 nap
Kezdés: 2022-09-01 Idegen nyelv: Angol (az oktatás magyar nyelven folyik)
CSOPORT AZONOSÍTÓ: 13/KA-E/2022

A 13. évfolyamra jelentkezhetnek azok a tanulók, akik érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek, és 2 éves képzés esetében piacképes szakmát szeretnének szerezni. A technikumban végzettek jelentős előnyt élvezhetnek majd a felsőoktatási felvételinél, a szakirányú továbbtanulásnál. Az érettségire épülő 2 éves képzéseinkre felvételi vizsga nincs. A jelentkezés az iskola felvételi irodájában jelentkezési lapokon a jelentkezés sorrendje alapján történik. A szakmai képzésben szakmától függően egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat szükséges, melyet az iskolaorvos végez.

Jelentkezéshez szükséges: Érettségire épülő képzés,Orvosegészségügyi alkalmassági vizsgálat
Betölthető munkakörök: Mentőápoló, Felnőttbeteg-ápoló
Megjegyzés: Az iskola a tanulóknak díjmentesen biztosít gyakorlati helyet kiválóan felszerelt tanműhelyben! Külföldi munkavállaláshoz Europass bizonyítvány igényelhető.
Képzés célja: Az egészségügyi ágazat 2 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Felnőttbeteg-ápoló szakmairány, Csecsemő- és gyermekápoló szakmairány, Mentőápoló szakmairány. A Csecsemő- és gyermekápoló a csecsemők és gyermekek ápolásában és gondozásában, a szülők megnyugtatásában közreműködik, az egyik legszebb hivatás. Feladatához tartozik kis betegeinek felkészítése a vizsgálatokra és beavatkozásokra, valamint a segítségnyújtás az orvos munkájához. A Felnőttbeteg-ápoló részt vesz az ápolási tevékenységben a gyógyító folyamatokban, betegoktatást végez, lelki támogatást nyújt. A Mentőápoló a sürgősségi betegellátás területén a betegek mentésében és sürgősségi ellátásában vesz részt. A beteg, illetve a sérült megtalálási helyén vagy szállítása közben sürgősségi ellátást végez, közreműködik. Irányító csoport tagjaként a segélyhívószámon érkező bejelentéseket fogadja és koordinálja. KOMPETENCIA ELVÁRÁS: Precizitás, Állóképesség, Szervezőkészség, Döntésképtelenség, Konfliktusmegoldó készség, Információgyűjtés, Gyakorlatias feladatértelmezés, Rendszerező képesség, Problémaelemzés, Problémamegoldás, Hibaelhárítás, Intenzív munkavégzés. A csecsemő és gyermekápoló, valamint felnőttbeteg-ápoló szakképzettséggel rendelkező: Életkori sajátosságokat szem előtt tartva ápolást, gondozást végez. Alapápolási tevékenységet végez a szükségleteknek megfelelően. Vizsgálatoknál, beavatkozásoknál előkészít segédkezik. A beteg állapotváltozását észleli, speciális eszközöket alkalmaz. Részt vesz a különböző betegségekben szenvedő betegek ellátásában. A mentőápoló szakképzettséggel rendelkező: A beteg állapotát felméri, osztályozza, állapotváltozását észleli. Közreműködik az életveszély elhárításában, a beteg állapotrosszabbodásának megakadályozásában. Mentéstechnikai eszközöket alkalmaz, karbantart. Betegszállítási, mozgatási technikákat alkalmaz. Mentés- és betegszállítás szervezési feladatokat lát el. Katasztrófahelyzetek, tömeges balesetek felszámolásában közreműködik. Ajánlott minden fiatal számára, aki jó verbális képességgel rendelkezik, könnyen teremt kapcsolatot és fontos számára a mások iránti felelősségvállalás és a segítségnyújtás.

 Miért jelentkezz hozzánk: Gazdag tanórán kívüli programokon lehet részt venni. Az iskolán belül továbbtanulási lehetőség van esti képzéseken. Egyetemi jelentkezéshez 32 pontot jelenthet az OKJ bizonyítvány. Dinamikusan fejlődik az iskola, tanáraink korszerű oktatástechnikai eszközökkel tanítanak.

Jelentkezés határideje: A jelentkezőket jelentkezés sorrendjében vesszük fel iskolánkba, az osztály maximális létszámának eléréséig vagy tárgyév augusztus 31. napjáig.

Jelentkezés feltételei: Regisztrációs díj befizetése, jelentkezési lap kitöltése a Felvételi irodában. Az egyes szakképesítéseknél megjelölt jelentkezési feltételek megléte, az előképzettséget igazoló dokumentumok, és személyi okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, taj-kártya, oktatási azonosító igazolvány) eredeti és másolati példányainak bemutatása.

Jelentkezés módja: Jelentkezést személyesen fogadunk el.

Felvétel, beiratkozás: A felvétel a jelentkezések sorrendjében, illetve tanulmányi eredmény alapján történik. Felvett tanulóinkat levélben és/vagy telefonon értesítjük a beiratkozás időpontjáról.

Gyakorlat: A gyakorlati oktatás az iskoláink tanműhelyében, külön térítés nélkül történik!

Nappali tagozatra jelentkezhet: Még nem rendelkezik iskolarendszerben szerzett, állam által finanszírozott szakképesítéssel és a képzés utolsó tanévében maximum 25. életévét tölti be. A tanuló attól az évtől kezdődően, amikor a 25. életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet. Szakgimnáziumban a nappali oktatás munkarendje szerinti felnőttoktatás azok számára szervezhető meg, akik még nem rendelkeznek szakképesítéssel.

Nappali tagozaton tanuló diák jogosult: családi pótlék, árvasági segély, diákigazolvány, ingyenes orvosi ellátás igénybevételére. Oktatás időpontjai: heti öt alkalommal, általában délelőtt.

Esti tagozatra jelentkezhet: Esti tagozaton felső korhatár nélkül végezheti, folytathatja középiskolai tanulmányait minden olyan érettségizni vagy szakképesítést szerezni szándékozó tanuló, aki már nem tanköteles. A tanulmányok ideje alatt jogosult: családi pótlékra, diákigazolványra. A jogszabályi változásoknak köszönhetően a második szakképesítés megszerzése is ingyenes (esti tagozaton)! 

Esti tagozaton tanuló diák jogosult: diákigazolvány igénybevételére. Oktatás időpontjai: heti három alkalommal, általában délután.

Regisztrációs díj: Jelentkezéskor fizetendő. A regisztrációs díjat a jelentkezés visszavonása esetén nem áll módunkban visszafizetni! Ha a képzés indulása bármely okból meghiúsul, úgy visszatérítjük a regisztrációs díjat.

Ösztöndíj lehetőség: A szakképzésben résztvevők ösztöndíjat kaphatnak, amelyek mértéke a tanulmányi eredményétől függ.

 

TANDÍJ: NINCS! *Amennyiben a jelentkező legfeljebb egy iskolarendszerben szerzett, állam által finanszírozott szakképesítéssel rendelkezik.

Vizsga díj: NINCS!

Menü